reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz.323) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 901,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 2 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68 901,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W § 5 pkt 2 dodaje się podpunkty:

j) "rezerwa celowa na dofinasowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączająca" w kwocie 36 000,00 zł,

k) "rezerwa celowa na dofinasowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy" w kwocie 7 000,00 zł,

l) "rezerwa celowa na dofinasowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy" w kwocie 25 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama