reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849 i z 2015 r., poz. 528 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.2338) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca nabył nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 4.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

W przypadku nabycia gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany klasyfikacji gruntów, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty ich nabycia.";

2) w § 15 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

"1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym zakresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz pozostałe informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz.311)".;

3) uchyla się załącznik Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Ignasiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama