reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz 379 i 1072) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, 628, 842; z 2014r. poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863; z 2015r. poz.222)

Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami ustanawia się pomniki przyrody składające się z drzew oraz głazu narzutowego:

infoRgrafika

2. Mapę przedstawiającą ich usytuowanie określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objęcie powyższą ochroną wytypowanych przez Nadleśnictwo obiektów, ma na celu zachowanie względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i unikatowych zasobów genowych. Obiekty opisane w § 1. ust. 1 uchwały podlegają ochronie w celu zachowania pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupisk o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i edukacyjnej, a także w celu rozpowszechnienia wśród społeczeństwa faktu zachowywania w Lasach Państwowych okazałych rozmiarów, sędziwych drzew oraz głazu narzutowego dla przyszłych pokoleń.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad obszarami opisanymi w załącznikach graficznych nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Resko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Renata Kulik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 maja 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody rada gminy może wprowadzić formy ochrony przyrody między innymi w drodze uznania ustanowić pomniki przyrody .

Nadleśnictwo Resko złożyło w tut. Urzędzie wniosek w sprawie ustanowienia poszczególnych obiektów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko w granicach administracyjnych gminy Resko.

Są to: głaz narzutowy, dwa żywotniki olbrzymie, dąb szypułkowy i dwie deglezje zielone.

Objęcie ochroną wytypowanych przez Nadleśnictwo obiektów, ma na celu zachowanie względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i unikatowych zasobów genowych. Obiekty opisane w § 1 ust. 1 uchwały podlegają ochronie w celu zachowania pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz ich skupisk o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i edukacyjnej, a także w celu rozpowszechnienia wśród społeczeństwa faktu zachowywania w Lasach Państwowych okazałych rozmiarów, sędziwych drzew oraz głazu narzutowego dla przyszłych pokoleń.

Mając powyższe na uwadze uważa się za zasadne podjęcie uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama