reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 106.184,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 85.000,00 zł,

2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 21.184,00 zł.

2. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 60.335.572,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące 57.210.393,80 zł,

b) dochody majątkowe 3.125.179,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 147.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 147.500,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 253.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 232.500,00 zł.

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 21.184,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.932.404,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 56.916.354,15 zł,

b) wydatki majątkowe 3.016.050,14 zł.

§ 3. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2015 roku) do uchwały nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 roku


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność dokonanych w związku z refundacją części wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. "Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa w Euroregionie Pomerania";

• zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej;

• zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 21.184,00 zł dokonanych w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w realizowanych zadaniach ze środków niewygasających;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 21.184,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem środków na wykonanie drogi wraz z dokumentacją projektową w miejscowości Sulimierz;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 85.000,00 zł dokonanych z uwagi na oszczędności związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię cieplną;

• zwiększeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 140.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na remont kapitalny pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 7;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na promocję Gminy. m. in. udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, prezentacja w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniopomorskiego;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62.500,00 zł dokonanych w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem niż planowano;

• Zwiększeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 23.690,00 zł oraz rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 6.310,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych;

• zwiększeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby o kwotę 47.500,00 zł dokonanych celem zwiększenia dotacji dla Myśliborskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXXVI Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki "SMAK".

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama