reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.932.404,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 56.871.354,15 zł,

b) wydatki majątkowe 3.061.050,14 zł.

§ 2. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2015 roku) do uchwały nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/107/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 31 sierpnia 2015 roku


Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zmniejszeniem wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 45.000,00 zł dokonanych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 45.000,00 zła dokonanych celem zabezpieczenia środków na wymianę nawierzchni oraz odprowadzeniem wód powierzchniowych , co przyczyni się do poprawy estetyki miasta i otoczenia zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela oraz poprawy stanu technicznego zniszczonej nawierzchni.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama