reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały ustalającej wysokość stawki opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) ; art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; Dz. U. z 2015 r. poz. 528 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII.92.2012 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Szczepanik


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.

W obowiązującym stanie prawnym danina publiczna związana z posiadaniem psa nie ma charakteru obligatoryjnego.

Rada Miejska w Pełczycach Uchwałą Nr XIII.92.2012 dnia 25 października 2012 r. wprowadziła na terenie Miasta i Gminy Pełczyce opłatę od posiadania psów oraz ustaliła wysokość stawek opłaty.

W latach 2012-2015 na terenie miasta Pełczyce obowiązywała stawka opłaty od posiadania psów w wysokości 70 zł. natomiast na terenach wiejskich 35,00 zł.

Na terenie naszej gminy posiadanie psa nie jest nałożone obowiązkiem jego rejestracji trudne jest przeprowadzenie weryfikacji ilości psów podlegających opłacie.

Powyższe ma wpływ na niskie dochody z opłaty od posiadania psów.

W stosunku do podatników, którzy nie uiścili w terminie opłaty od posiadania psów prowadzone są z urzędu postępowania podatkowe i windykacyjno - egzekucyjne, które generują wysokie koszty.

Ponadto bardzo duża grupa właścicieli psów uchyla się od opłaty, a brak dostatecznych instrumentów prawnych uniemożliwia jej wyegzekwowanie.

W tej sytuacji Burmistrz Pełczyc proponuje zlikwidowanie od 2016 roku opłaty od posiadania psów i uchylenie obowiązujących w tym zakresie uchwał.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama