reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Powiatu w Policach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 261 613 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 353 134 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 45 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 967 264 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Cezary Arciszewski


Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zwiększenie

zmniejszenie

600

Transport i łączność

107 179

60014

Drogi publiczne powiatowe

107 179

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

107 179

750

Administracja publiczna

9 300

75095

Pozostała działalność

9 300

dotacje na zadania bieżące

9 300

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

100 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

100 000

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

50 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

50 000

758

Różne rozliczenia

21 129

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

13 950

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

13 950

75814

Różne rozliczenia finansowe

7 179

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 179

801

Oświata i wychowanie

105 840

182 761

16 100

80110

Gimnazja

15 166

11 240

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 166

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11 240

80120

Licea ogólnokształcące

16 776

16 100

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16 776

dotacje na zadania bieżące

16 100

80130

Szkoły zawodowe

12 800

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 800

80195

Pozostała działalność

90 674

141 945

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90 674

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 150

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

136 795

852

Pomoc społeczna

33 334

33 334

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

23 894

23 894

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

23 894

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

23 894

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

9 440

9 440

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 440

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 440

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 310

10 610

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9 300

dotacje na zadania bieżące

9 300

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 310

1 310

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 310

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 310

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 150

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

3 150

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 150

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000

92195

Pozostała działalność

10 000

dotacje na zadania bieżące

10 000

926

Kultura fizyczna

6 100

20 000

92601

Obiekty sportowe

20 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6 100

dotacje na zadania bieżące

6 100

dochody

261 613

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

190 939

20 000

dotacje na zadania bieżące

25 400

25 400

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

136 795

razem

261 613

353 134

45 400


Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

na2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 886 764

1.

Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 957

1 886 764

Rozchody ogółem:

919 500

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

919 500

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama