| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Sławno

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz.379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/14/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2015 w następującym zakresie:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1 060 086,00 zł (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały):

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 1 060 060,00 zł (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały);

3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) po stronie dochodów- 33.314.030,28 zł

- w tym zadania zlecone- 3.781 229,96 zł

2) po stronie wydatków- 34.065.355,28 zł

- w tym zadania zlecone- 3.781.229,96 zł

3) wynikiem finansowym - deficytem w kwocie 751 325,00 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami.

4. Załącznik nr 7 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sławno na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »