reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Malechowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r., poz. 379, 1072 ) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2013, poz. 1399, 1593, z 2015 r., poz.87, 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/253/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 sierpnia 2014 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) komunalne odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie w okresie od czerwca do sierpnia oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,

2) odpady segregowane ze szkła - raz w miesiącu,

3) odpady segregowane z papieru i tektury ( w tym opakowania) - raz na dwa miesiące,

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - raz na miesiąc,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3 razy w roku,

6) odpady niebezpieczne: resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach, pozostałości pod domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, baterie akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki - 3 razy w roku,

7) odpady ulegające biodegradacji w tym zielone - w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - 2 razy w roku."

2) § 10 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów poprzez wystawienie przed nieruchomością lub poprzez ich doniesienie w określonych godzinach zgodnie z harmonogramem odbioru we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będą zbierane przedmiotowe odpady".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kieres


Uzasadnienie

W związku z wejściem od 1 lutego 2015 r nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) wprowadzono zmiany umożliwiające odbiór odpadów budowlanych i remontowych z nieruchomości zamieszkałych.

W celu poprawy i uprawnienia systemu wprowadza się również:

- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w okresie letnim od czerwca do sierpnia; - raz na dwa tygodnie;

- dostosowania częstotliwości odbioru odpadów ze szkła do odpadów z tworzywa sztucznego , opakowań wielomateriałowych metali - raz na miesiąc;

- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z papieru i tektury - raz na dwa miesiące.

Z uwagi na niewielkie ilości odbieranych odpadów zielonych w okresie od listopada do marca zmniejszono w tym okresie częstotliwość odbioru do 1 razu w miesiącu.

Określenie terminu obowiązywania uchwały od dnia 1.01.2016 roku wynika
z konieczności zachowania obowiązujących zapisów uchwały do dnia 31.12.2015 roku tj. zakończenia umowy z obecnym przedsiębiorcą i skorelowania ich z uchwalonymi zmianami regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Malechowo.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama