reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/147/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 774 i poz. 870) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Burmistrza Bornego Sulinowa za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Borne Sulinowo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

3. Do pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego - 25,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 75,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 1, 3 (z wyłączeniem reklam) i pkt. 4, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,20zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 20,00zł.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,25 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,15 zł;

3) reklamy - 1,50 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/461/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013r. poz. 4522) oraz uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014r. poz. 5040).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama