| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Postomino

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Postomino z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2015, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknie się:

1. po stronie dochodów kwotą: 42.595.426,01 zł w tym:

a) dochody bieżące 35.002.258,01 zł

b) dochody majątkowe 7.593.168,00 zł

2. po stronie wydatków kwotą: 42.425.746,38 zł w tym:

a) wydatki bieżące 28.593.371,78 zł

b) wydatki majątkowe 13.832.375,00 zł

3. nadwyżką w kwocie 169.679,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Zmienia się treść § 9 Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Postomino z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2015 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,

2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.200.000,00 zł".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Daniel Pakos


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/92/15
Rady Gminy Postomino
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »