| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r., poz. 951, poz. 1448, z 2013 r., poz. 700, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r., poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, z 2015 r. poz. 211, poz 541, poz. 591) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości:

1) rower lub motorower - 111

2) motocykl - 219

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 848

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1250

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1521

2. Ustala się stawki opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą rozpoczętą dobę w wysokości :

1) rower lub motorower - 19

2) motocykl - 26

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 197

§ 2. 1. Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu - dojazdu do miejsca zdarzenia, a następnie odstąpienia od jego usunięcia ustala się w wysokości:

1) rower lub motorower - 56

2) motocykl - 110

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 240

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 300

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 424

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 625

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 761

2. Wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu - dojazdu i załadunku pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia ustala się w wysokości:

1) rower lub motorower - 67

2) motocykl - 131

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 288

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 359

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 509

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 750

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 913

3. Do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązany jest właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Zenon Dropko


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 października 2015 r.
w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi
i przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

Przepis art. 130a ust. 6 z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 1137 z póżn. zm.) zawiera delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W związku z tym, iż Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 4 sierpnia 2015 r. ogłosił obowiązujące w 2016 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym zaistniała konieczność zaktualizowania obecnie obowiązujących stawek. Mając na względzie prawidłową realizację zadań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym należy przyjąć stawki w maksymalnej wysokości stawek kwotowych opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu. W przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu proponuje się następujące wysokości stawek:

- 50% stawki za usunięcie pojazdu, w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia w celu usunięcia z drogi,

- 60% stawki za usunięcie pojazdu, w przypadku dojazdu i załadunku pojazdu.

Wyliczona stawkę pieniężną zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że kwoty wynoszące:

- mniej niż 50 groszy pomija się,

- 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnego złotego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »