| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/10/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2015, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2015o kwotę 96.250,92 zł

z tego :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamio kwotę 80.012,92 zł

- dochody związane z realizacją zadań własnycho kwotę 16.238,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2015o kwotę 96.250,92 zł

z tego :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamio kwotę 80.012,92 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnycho kwotę 16.238,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Przewodniczący Zarządu


Kazimierz Lipiński


Wicestarosta


Bartłomiej Królikowski


Członek Zarządu


Janusz Budynek


Członek Zarządu


Walenty Darczuk


Członek Zarządu


Mirosław Bitenc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 października 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2015

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

oraz związanych z realizacją zadań własnych

i zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

5 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

5 500,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

5 500,00

710

Działalność usługowa

0,00

10 173,00

71015

Nadzór budowlany

0,00

10 173,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

10 173,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 724,92

80111

Gimnazja specjalne

0,00

2 724,92

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

2 724,92

852

Pomoc społeczna

0,00

16 238,00

85202

Domy pomocy społecznej

0,00

16 238,00

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

0,00

16 238,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

61 615,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00

61 615,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

61 615,00

RAZEM

0,00

96 250,92


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2015
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 23 października 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2015

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

oraz związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

5 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

5 500,00

710

Działalność usługowa

0,00

10 173,00

71015

Nadzór budowlany

0,00

10 173,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

10 173,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

2 724,92

80111

Gimnazja specjalne

0,00

2 724,92

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 724,92

852

Pomoc społeczna

0,00

16 238,00

85202

Domy pomocy społecznej

0,00

16 238,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

16 238,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

61 615,00

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00

61 615,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

11 227,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 340,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

25 219,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

11 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

9 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

3 829,00

RAZEM

0,00

96 250,92

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »