reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/365/01 Rady Miasta Białogard z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1320, z 2010 r. Nr 84, poz. 1598, z 2011 r. Nr 65, poz. 1177, z 2012 r. poz. 961 oraz z 2013 r. poz. 1525 i 1526) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powierzchnia lokalu, o którym mowa w ust. 1, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984 oraz 2015 r. poz. 693) nie może przekroczyć:

1) dla 1 osoby - 45,50 m2;

2) dla 2 osób - 52,00 m2;

3) dla 3 osób - 58,50 m2;

4) dla 4 osób - 71,50 m2;

5) dla 5 osób - 84,50 m2.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Powierzchnie, o których mowa w ust. 2, powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym ma zamieszkać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, o której mowa w art. 5 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.",

c) uchyla się ust. 4;

2) uchyla się załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Sławomir Domański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama