reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1 ) i art. 15 ust.1 pkt 6 oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.2 ) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Człopa udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz zasady korzystania z tych przystanków.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, o których mowa w § 1 uchwały:

1) z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Człopa, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Człopa, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego,

2) korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Człopa jest bezpłatne,

3) warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Miasta i Gminy Człopa wydawanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

4) w celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, do którego należy załączyć:
a) projekt proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne, czasy odjazdów i przyjazdów, długość linii podana w kilometrach i odległości miedzy przystankami, nazwę operatora/przewoźnika, informacje dotyczące kursowania w dni wolne lub świąteczne,

b) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami oraz wskazaniem przystanku początkowego i końcowego,

c) wykaz obsługiwanych przystanków komunikacyjnych.

5) Miasto i Gmina Człopa może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych jeżeli wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych tj. uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez operatorów lub przewoźników bądź spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Człopa, mają obowiązek:
a) podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na każdym przystanku komunikacyjnym,

b) aktualizowania rozkładu jazdy, a także jego wymiany w przypadku gdy przestanie być czytelny lub zostanie zniszczony.

7) Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do operatora i przewoźnika.

8) Zabrania się umieszczania na przystankach przez operatorów lub przewoźników dodatkowych słupków, wiat lub innych urządzeń poza już istniejącymi. Umieszczanie jakichkolwiek urządzeń wymaga zgody Miasta i Gminy Człopa.

9) Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

10) Miasto i Gmina Człopa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone mienie operatora lub przewoźnika, w tym także rozkłady jazdy umieszczone na przystankach komunikacyjnych.

11) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

12) Zatrzymanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:

a) może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozu osób,

b) odbywa się wg uzgodnionego rozkładu jazdy,

c) powinno umożliwiać pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,

d) następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów;

13) Przedsiębiorca i operator korzystający z przystanku zobowiązany jest do:

a) korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach,

b) powiadamiania właściciela i zarządcy przystanków komunikacyjnych o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

14) W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców lub operatorów do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Miasto i Gmina Człopa może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie


Zbigniew Tymecki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Lp

Nazwa miejscowości

Lokalizacja przystanku komunikacyjnego

Numer przystanku

1

Człopa

Droga wojewódzka nr 177,ul. Kolejowa, strona lewa

01

2

Człopa

Plac Targowy, strona lewa

01

3

Szczuczarz

Droga krajowa nr 22 -strona prawa

02

4

Dłusko

Droga krajowa nr 22 - strona prawa

02

5

Dłusko

Dłusko wieś, przy pałacu - strona lewa

01

6

Dzwonowo

Droga krajowa nr 22 - strona lewa, wieś

01

7

Dzwonowo

Droga krajowa nr 22 - strona prawa, wieś

02

8

Trzebin

Droga powiatowa nr 2320z - strona lewa, wieś

01

9

Drzonowo Wałeckie

Droga powiatowa nr 2320z - strona lewa, wieś

01

10

Jaglice

Droga powiatowa nr 2320z - strona lewa, wieś

01

11

Wołowe Lasy

Droga powiatowa nr 2320z - strona lewa, wieś przy leśniczówce

01

12

Wołowe Lasy

Droga powiatowa nr 2318z - strona prawa, we wsi przy placu zabaw

02

13

Wołowe Lasy

Droga powiatowa nr 2318z - strona lewa, Wołowe Lasy Kolonia

01

14

Pieczyska

Droga wojewódzka nr 177 - strona prawa

02

15

Pieczyska

Droga wojewódzka nr 177 - strona lewa, okolice sklepu i świetlicy wiejskiej

01

16

Pieczyska

Droga powiatowa nr 2321z - strona lewa, na skrzyżowaniu z drogą gminną do Pieczysk

01

17

Przelewice

Przelewice wieś , przy kościele - strona prawa

02

18

Przelewice

Przelewice wieś, przy blokach - strona lewa

01

19

Drzonowo

Droga powiatowa nr 2321z - strona lewa, we wsi, okolice świetlicy wiejskiej

01

20

Golin

Golin wieś, strona lewa

01

21

Miradź

Miradź wieś, strona prawa

02

22

Jelenie

Jelenie wieś, strona lewa

01

23

Załom

Droga powiatowa nr 2305z - strona lewa, wieś

01

24

Załom

Załom przy leśniczówce "Borowik"

01

25

Czaplice

Droga krajowa nr 22 - strona lewa

01

26

Czaplice

Droga krajowa nr 22 - strona prawa

02

27

Czaplice

Czaplice wieś, przy blokach

02

28

Nałęcze

Droga krajowa nr 22 - strona lewa

01

29

Nałęcze

Droga krajowa nr 22 - strona prawa

02

30

Bukowo

Droga krajowa nr 22 - strona prawa

02

29

Bukowo

Bukowo wieś przy placu zabaw

01

30

Mielęcin

Mielęcin, ul. Poprzeczna, okolice cmentarza

02


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/64/2015Rady Miejskiej w Człopiez dnia 29 września 2015 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 poz. 13 ze zm.). Ustawa nałożyła na gminy nowe obowiązku związane z organizacja publicznego transportu zbiorowego.

Jednym z obowiązków z tego zakresu jest określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządca jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (art. 15 ust. 1 pkt 6). Zgodnie z art. 15 ust. 2 powołanej wyżej ustawy - określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z przepisów prawa i jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama