reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/166/08 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sianów (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 1 poz. 56, z 2015 r. poz. 630):

1) § 44 otrzymuje brzmienie:

Do trybu pracy Komisji Rewizyjnej w postępowaniach w sprawach skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Statutu dotyczące trybu prowadzenia kontroli.

2. Petycje złożone do Rady rozpatruje Komisja Rewizyjna, jako organ wewnętrzny Rady właściwy w tym zakresie, stosując przepisy ustawy o petycjach. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Protokół z postępowania w sprawie skargi lub wniosku Komisja Rewizyjna przekazuje wraz z projektem uchwały stanowiącej odpowiedź na skargę lub wniosek na posiedzenie Rady, celem rozpatrzenia w drodze uchwały Rady.

4. Urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.

5. Skargi i wnioski oraz wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na skargi lub wnioski przekazuje się do wiadomości Burmistrza.";

2) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonując swój mandat radny posługuje się zaświadczeniem o wyborze.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 6 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Machała

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama