reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Sławno

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia drogi nr 3553Z Warszkowo - Warszkówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Sławnie

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 3553Z Warszkowo - Warszkówko.

§ 2. Ustala się przebieg drogi, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Droga, o której mowa w § 1, przechodzi przez teren następujących działek ewidencyjnych: działki nr 104 i 681 obręb Warszkowo, działki nr 251/1, 241/1, 241/2 i 150/11 obręb Warszkówko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 28 września 2015 r.

Przebieg drogi gminnej.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Gmina Sławno wystąpiła do Zarządu Powiatu w w Sławnie o wydanie odpowiedniej opinii. W dniu 21 lipca 2015 r. otrzymano pozytywną opinię w formie uchwały nr XXVII/127/15 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 13 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Ustala się przebieg drogi gminnej przez teren następujących działek ewidencyjnych: działki nr 104 i 681 obręb Warszkowo, działki nr 251/1, 241/1, 241/2 i 150/11 obręb Warszkówko.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama