| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/46/15 Rady Powiatu Świdwińskiego

z dnia 29 października 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 162.042 zł,

2) Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 137.000 zł ( wg załącznika Nr 1 )

3) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 428.922 zł,

4) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 183.880 zł ( wg załącznika Nr 2 )

5) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej wg. załącznika Nr 3.

6) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 - Zadania inwestycyjne i zakupy Inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w brzmieniu wg załącznika Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:

1) Dochodami w wysokości 68.186.042 zł z tego: dochody majątkowe 4.816.064 zł, dochody bieżące 63.369.978 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.626.798 zł, 500 zł.

- dochody na zadania wynikające a porozumień z jst 5.400 zł

- dochody na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej 500 zł.

2) Wydatkami w wysokości 70.580.642 zł z tego: wydatki majątkowe 10.339.001 zł, wydatki bieżące 60.241.641 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.626.798 zł, .

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.270 zł.

3) Deficytem budżetowym w wysokości 2.394.600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie


Danuta Malitowska


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 25.042 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę 75.042 zł na wniosek :

- dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie o kwotę 26.000 zł

- dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 9.042 zł,

- dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 40.000 zł,

2) otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji kwoty 70.000 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych ( inwestycja pn. Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie

3) Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 120.000 zł na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju.

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo) 245.042 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia wydatków w kwocie 428.922 zł z tytułu :

- zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 75.042 zł,

- zwiększenia planowanych wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie o kwotę 61.280 zł z powodu wyższej (rzeczywistej ) niż planowano liczby uczniów, w okresie od m-ca stycznia do m-ca września 2015 r. ( 8 uczniów w MOW, 22 uczniów w Gimnazjum Specjalnym ),

- zwiększenia wydatków na inwestycję pn. Budowa hali sportowej przy ZSR CKP im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie o kwotę 292.600 zł.

2) zmniejszenia wydatków o kwotę 183.880 zł z tytułu:

- zmniejszonych dochodów w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju 120.000 zł,

- zmniejszenia wydatków o kwotę 59.911 zł w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu z powodu niższej ilości uczniów w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym za okres od m-ca października do grudnia 2015 r. ( 21 uczniów ),

- przeznaczenia kwoty 3.969 zł (z rozdziału 80195 pozostała działalność) na pokrycie zwiększonych wydatków.

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Rady Powiatu ( wg § 11 pkt 1. Uchwały Nr III/8/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 rok ).


Załącznik Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1,%202,%203.pdf

Załącznik URP 1,2,3 29.10.2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik URP 4 29.10.2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/46/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik URP 5 29.10.2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »