reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/263/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 80.756.496 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.808.575 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 77.947.921 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 47.998.673 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.944.641 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.943.314 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 128.755.169 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody pokrywające deficyt budżetu Miasta o kwotę
128.755.169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wprowadza się zmiany nazwy źródeł dochodów i zadań:

1. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z "Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie" na "Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina".

2. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z "Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6" na "Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6".

3. Zmiany nazwy zadania majątkowego z "Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej" na "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej".

4. Zmiany nazwy źródła dochodu z "Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRiR" na "Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe".

§ 9. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok: §15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:"finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 228.724.358 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 52.724.358 zł."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Tomasz Hinc


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik1.pdfZałącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik4.pdfZałącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik5.pdfZałącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik6.pdfZałącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama