reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/277/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240), art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827; z 2014 r. poz. 7, poz. 811; z 2015 r. poz. 357) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/1070/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 4622), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Wzór rozliczenia otrzymanej dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.";

2) w Załączniku Nr 1 dodaje się § 4a w brzmieniu:

1. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Szczecin z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez publiczne szkoły, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, wysokość dotacji dla poszczególnych szkół realizujących zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Warunkiem udzielenia dotacji z tytułu przyznanych Gminie Miasto Szczecin środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest terminowe złożenie przez organ prowadzący publiczną szkołę, dla której Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, dokumentów wymaganych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.";

3) w Załączniku Nr 1 w § 6 dodaje się ust. 5, 6, 7 w brzmieniu:

Organ prowadzący publiczną szkołę, dla której Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, wnioskujący o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy, zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia otrzymanej dotacji.

6. Rozliczenie dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje w terminie do 10 dnia stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

7. Wzór formularza rozliczenia otrzymanej dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wzór Załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3 stanowi Załącznik do nieniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Dotacje będą udzielane według trybu i na zasadach określonych w uchwale.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Tomasz Hinc


Załącznik do Uchwały Nr XII/277/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama