reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/278/15 Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240), art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827; z 2014 r. poz. 7, poz. 811; z 2015 r. poz. 357) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/1069/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 4621), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Wzór rozliczenia otrzymanej dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.";

2) w Załączniku Nr 1 dodaje się § 8a w brzmieniu:

1. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Szczecin z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez niepubliczne szkoły lub placówki oświatowe, wysokość dotacji dla poszczególnych szkół lub placówek oświatowych realizujących zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Warunkiem udzielenia dotacji z tytułu przyznanych Gminie Miasto Szczecin środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jest terminowe złożenie przez organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową dokumentów wymaganych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.";

3) w Załączniku Nr 1 w § 10 dodaje się ust. 9, 10, 11 w brzmieniu:

Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową, wnioskujący o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy, zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia otrzymanej dotacji.

10. Rozliczenie dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje w terminie do 10 dnia stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

11. Wzór formularza rozliczenia otrzymanej dotacji z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wzór Załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3 stanowi Zał§ącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Dotacje będą udzielane według trybu i na zasadach określonych w uchwale.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin


Tomasz Hinc


Załącznik do Uchwały Nr XII/278/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama