reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę 24.000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 52.010,29 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę 76.010,29 zł.

§ 4. Zmienia się wysokość dotacji celowych udzielanych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marianowo


Sławomir Możdżeń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/52/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/52/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/52/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. zakłada:

a) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę 24.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej w Marianowie;

b) przeniesienie środków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (kwota 3.132,27 zł) oraz rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (kwota 260,00 zł) do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby (kwota 3.392,87 zł), w związku z Uchwałą Nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marianowo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wniosku Sołectwa Marianowo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok;

c) przeniesienie wydatków z działu 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwota 13.200,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej;

d) przeniesienie wydatków z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000,00 oraz z działu 852 - Pomoc społeczna, 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 21.504,42 zł, do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja (kwota 29.797,14 zł) oraz do działu - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne (kwota 1.707,28 zł), w związku z wnioskiem z dnia 12 października 2015 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki;

e) zmiany w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku ze zmianą Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama