reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie z kwoty 53,75zł za 1 dt do kwoty 52,00zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LVIII/527/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Drawsko Pomorskie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4411).

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Ireneusz Gendek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość 2,5 Q żyta,

2) od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość 5 q żyta - obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. poz. 1025) wynika, że średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 53,75 zł za 1 dt.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy o podatku rolnym rady gmin upoważnione są dl obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Dla przypomnienia informuję, że na rok 2015 rada miejska obniżyła, ogłoszoną przez Prezesa GUS, cenę skupu żyta z kwoty 61,37 zł/1 dt do kwoty 58,00 zł/1 dt.

Sporządził:

Barbara Kuchta

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama