reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Przelewice

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie

Gminy Przelewice :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.015,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.134,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.399,00

1.455,00

13

14

1.455,00

1.566,00

14

15

1.510,00

2.692,00

15

1.566,00

1.790,00

Trzy osie

12

17

1.566,00

1.790,00

17

19

1.622,00

2.904,00

19

21

1.679,00

2.014,00

21

23

1.734,00

2.070,00

23

25

1.790,00

2.126,00

25

1.845,00

2.182,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.790,00

2.126,00

25

27

1.810,00

2.182,00

27

29

1.903,00

2.350,00

29

31

1.762,00

2.612,00

31

1.762,00

2.612,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1.673,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa

( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.566,00

1.622,00

18

25

1.622,00

1.679,00

25

31

1.679,00

1.790,00

31

1.684,00

2.049,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.399,00

1.835,00

40

1.835,00

2.696,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 358,00 zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

392,00

448,00

18

25

448,00

503,00

25

503,00

597,00

Dwie osie

12

28

224,00

329,00

28

33

654,00

906,00

33

38

906,00

1.375,00

38

1.224,00

1.810,00

Trzy osie i więcej

12

38

721,00

1.003,00

38

1.003,00

1.364,00

7) od autobusów, o których mowa art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.313,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.433,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIX/331/2014 Rady

Gminy Przelewice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od

środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4256 z dnia 03

listopada 2014r. )

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Smyka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama