| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 6 Wojewody Zachodniopomorskiego do Porozumienia Nr 17/2011

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie powierzenia do wykonania zadań w zakresie przeprowadzania postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonywania tych umów zawarty w dniu 28 października 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia


zawarty w dniu 28 października 2015 r. pomiędzy:

Wojewodą Zachodniopomorskim - Panem Markiem Tałasiewiczem

a

Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie - Pana Dariusza Ruczyńskiego, o następującej treści:

§ 1. Na podstawie § 7 Porozumienia Nr 17/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia do wykonania zadań w zakresie przeprowadzania postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawierania, rozliczania i kontroli wykonywania tych umów, zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 14 listopada 2011 r., aneksem Nr 2 z dnia 17 lutego 2012 r., aneksem Nr 3 z dnia 29 listopada 2012 r., aneksem Nr 4 z dnia 23 października 2013 r. oraz aneksem Nr 5 z dnia 28 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 48, poz. 832, Nr 137, poz. 2515, z 2012 r. poz. 1138, poz. 3026, z 2013 r. poz. 3849, z 2014 r. poz. 4698), zwanego dalej "Porozumieniem", do Porozumienia dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Aneksu Nr 6. Kwota dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostaje powiększona o kwotę określoną w załączniku nr 6 do Porozumienia przeznaczoną na finansowanie, za okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych u świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne. Podstawą powyższego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1400, z późn zm.).

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianom.

§ 3. Aneks Nr 6 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:

1) trzy egzemplarze dla Wojewody Zachodniopomorskiego;

2) jeden egzemplarz dla Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

§ 4. Aneks Nr 6 wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

p.o. DYREKTOR

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Narodowego Funduszu Zdrowia

Dariusz Ruczyński

Marek Tałasiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych


Załącznik do Aneksu Nr 6
Wojewody Zachodniopomorskiego
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »