| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Marianowo

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 634,00 zł;

- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych do celów rolniczych - 481,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.058,00 zł;

- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych do celów rolniczych - 742,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.270,00 zł;

- od samochodów ciężarowych wykorzystywanych do celów rolniczych - 930,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.481,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.269,00 zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.481,00 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.871,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/273/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4476).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marianowo


Sławomir Możdżeń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osi jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

13

1272,00

1321,00

13

14

1321,00

1375,00

14

15

1375,00

1429,00

15

1429,00

1452,00

Trzy osie

12

17

1272,00

1495,00

17

19

1495,00

1555,00

19

21

1555,00

1618,00

21

23

1618,00

1681,00

23

25

1681,00

1827,00

25

1827,00

1833,00

Cztery osie i więcej

12

25

1272,00

1876,00

25

27

1876,00

1951,00

27

29

1951,00

2029,00

29

31

2029,00

3021,00

31

2110,00

3021,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osi jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

18

1424,00

1458,00

18

25

1458,00

1518,00

25

31

1518,00

1578,00

31

1578,00

2247,00

Trzy osie i więcej

12

40

1445,00

1998,00

40

1998,00

2954,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Marianowo
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osi jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1222,00

1245,00

18

25

1245,00

1294,00

25

1294,00

1347,00

Dwie osie

12

28

1222,00

1502,00

28

33

1502,00

1561,00

33

38

1561,00

1625,00

38

1625,00

1971,00

Trzy osie i więcej

12

38

1222,00

1268,00

38

1268,00

1485,00


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się stawki podatku na poziomie z 2015 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o który przelicza się górne granice stawek kwotowych podatków i opłat, uległ obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,2 %.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »