| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015r. poz. 1515 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014r. poz.849 z póź. zm) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 r. na terenie Gminy Recz :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 811,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.353,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.624,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli,

Dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia

osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

0,00

3.100,00

13

14

3.100,00

3.100,00

14

15

3.100,00

3.100,00

15

3.100,00

3.100,00

3 osie

12

17

3.100,00

3.100,00

17

19

3.100,00

3.100,00

19

21

3.100,00

3.100,00

21

23

3.100,00

3.100,00

23

25

3.100,00

3.100,00

25

3.100,00

3.100,00

4 osie i więcej

12

25

3.100,00

3.100,00

25

27

3.100,00

3.100,00

27

29

3.100,00

3.100,00

29

31

3.100,00

3.100,00

31

3.100,00

3.100,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: - 1.895,00 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

0,00

2.396,00

18

25

2.396,00

2.396,00

25

31

2.396,00

2.396,00

31

2.396,00

2.396,00

3 osie i więcej

12

40

2.396,00

2.396,00

40

3.100,00

3.100,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.624,00zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

0,00

1.895,00

18

25

1.895,00

1.895,00

25

1.895,00

1.895,00

2 osie

12

28

1.895,00

1.895,00

28

33

1.895,00

1.895,00

33

38

1.895,00

1.895,00

38

2.396,00

2.396,00

3 osie i więcej

12

38

1.895,00

1.895,00

38

2.396,00

2.396,00

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.918,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.425,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 4953).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »