| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1381 zm. Dz.U. z 2014 poz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 zm. Dz.U. z 2015 poz. 528, Dz.U. z 2015 r. poz. 699, Dz.U. z 2015 poz. 774, Dz.U. z 2015 r. poz.1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji:

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

c) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

d) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

e) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - (ZR-1/B) stanowiący załącznik 5 do niniejszej uchwały,

f) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

g) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o nieruchomościach leśnych ( ZL-1/A), stanowiący załącznik 7 do niniejszej uchwały,

h) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - (ZL-1/B) stanowiący załącznik 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/76/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 151 poz. 3090 z dnia 14.12.2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Julian Nowicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/73/2015
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »