reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Banie:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 578 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 924 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.098 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.270 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 1.098 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.270 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.618 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2592).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/82/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/82/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/82/2015
Rady Gminy Banie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały


Uzasadnienie

W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 95, poz. 849; z 2015 r. poz. 528; poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama