reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Banie

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Banie:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Banie wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) za zajęcie do 2 m2 powierzchni placu targowego - 5 zł;

2) za zajęcie powyżej 2 m2 powierzchni placu targowego - 25 zł.

§ 4. 1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa przez sołtysa danego sołectwa, zwanego dalej inkasentem, za wyjątkiem Sołectwa Banie gdzie na inkasenta powołuje się Panią Mariannę Kotus.

2. Opłata targowa, o której mowa w § 1, płatna jest w dniu prowadzenia działalności podlegającej tej opłacie bezpośrednio inkasentowi, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją raz w tygodniu tj. w każdy poniedziałek na rachunek Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/235/09 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 43, poz. 1069).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama