reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Gminy Świdwin

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę55 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę55 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą20 266322,76 zł w tym: - dochody bieżące 19 724 322,79 zł

- dochody majątkowe542 000,00 zł

a) dotacja na zadania zlecone4 256 735,06 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą19 575806,79 zł w tym: - wydatki bieżące 18 917 185,79 zł

- wydatki majątkowe658 621,00 zł

a) wydatki zadań zleconych4 256 735,06 zł

3. Rozchodem (spłata kredytów i pożyczek)690 516,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

15 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

15 000,00

758

Różne rozliczenia

40 000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

40 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40 000,00

Razem

55 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

230 345,00

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

230 345,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

230 345,00

600

Transport i łączność

- 180 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 180 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 180 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

758

Różne rozliczenia

55 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

55 000,00

4810

Rezerwy

55 000,00

801

Oświata i wychowanie

- 20 000,00

80195

Pozostała działalność

- 20 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 20 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 50 345,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 50 345,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 50 345,00

Razem

55 000,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama