reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz.528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się opłatę targową w wysokości stawek dziennych, pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:

1.

na terenie miasta Moryń, z zastrzeżeniem pkt . 3 i 4 -

16,00 zł,

2.

na terenie sołectw -

10,00 zł,

3.

wieńców, kwiatów, zniczy, świerku na terenach przycmentarnych w okresie od 5 października do 2 listopada włącznie -

35,00 zł,

4.

choinek, ozdób choinkowych i świątecznych, świerku i stroików w okresie od 15 do 24 grudnia włącznie -

35,00 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej od osób wymienionych w § 1 w formie inkasa.

2. Pobór opłaty targowej w formie inkasa powierza się inkasentom określonym w § 1 Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń.

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej określa § 2 ust. 3 Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń.

4. Inkasenci przekazują zebrane kwoty opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Moryń za okresy miesięczne w terminie do dnia 5-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki


Uzasadnienie

W związku ze zmianą opublikowaną w Dz.U. z 2015r poz. 1045, nastąpiła konieczność podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, oraz uregulowania kwestii związanych z inkasem tej opłaty. W przypadku gdy rada nie podejmie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, dotychczas obowiązująca uchwał z 2003 roku utraci swoją moc i nie będzie można pobierać opłaty targowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jej główną specjalizacją są rekrutacji dla branży finansowej, bankowej i IT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych poszukiwań metodą direct search oraz search & selection. Przykładowe zrealizowane rekrutacje: Service Delivery Manager, Analityk Systemowy, Programista Java, C/C++, C#, VBA, .NET, Ruby on Rails, Delphi, PL/SQL, ABAP, Web Developer, Projektant UX, Konsultant SAP, Konsultant Business Intelligence, Administrator Baz Danych Oracle, Tester Oprogramowania, Administrator Serwerów Aplikacyjnych, Ekspert ds. Monitorowania Infrastruktury i Usług IT oraz Zarządzania Konfiguracją, Architekt Systemowy, Magento Developer, Programista Hurtowni Danych/BI, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości Danych, Release Manager, Project Manager, ETL Developer, Data Science, Data Analyst

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama