reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "b" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz.528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden zł 00/100) pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Bielin, Gądno, Moryń, Przyjezierze, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej od osób wymienionych w § 1 w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się właścicieli, dzierżawców lub osoby przez nich upoważnione hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, schronisk, pól biwakowych oraz posiadaczy domów, domów letniskowych i lokali mieszkalnych wykorzystywanych do celów turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 3. 1. Inkasenci przekazują zebrane kwoty opłaty miejscowej na rachunek Gminy Moryń za okresy miesięczne w terminie do dnia 5-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Osobom wymienionym w § 2 niniejszej uchwały przyznaje się wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 10% od zebranej opłaty.

§ 4. 1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

2. Określa się szczegółowo zakres danych zawartych w ewidencji o której mowa w ust. 1, uwzględniający konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej:

a) nazwisko i imię, imiona,

b) adres i miejsce zamieszkania,

c) oznaczenie dokumentu tożsamości (seria i numer),

d) PESEL

e) data przybycia,

f) zamierzony czas pobytu,

g) data wyjazdu,

h) numer pokoju, lokalu,

i) podpis przyjmującego zgłoszenie,

j) uwagi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/10/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki


Uzasadnienie

W związku ze zmianą opublikowaną w Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, nastąpiła konieczność podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, oraz uregulowania dodatkowych kwestii związanych z inkasem opłaty miejscowej a co najważniejsze - uregulowania w zakresie prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób o których mowa w art.17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ewidencja ta ma uwzględnić konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama