reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Świerzno

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Świerzno :

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2
powierzchni;- 0,84 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni;- 3,70 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni;- 0,36 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego- 3,00 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej,- 0,64 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej;- 20,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m2 powierzchni użytkowej;- 8,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej;- 4,50 zł

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej;- 5,36 zł

3. od budowli :

a) związanych z działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b) - od % ich
wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych- 2 %

b) związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków - od % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych - 0,02 %

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz MądreckiUzasadnienie

W świetle przepisów z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. 3 listopada 2015 r. została opublikowana Ustawa z dnia 9 października 1015 r. o rewitalizacji, która wprowadza od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Została wprowadzona nowa stawka podatku od gruntów: niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Powyższa stawka została wprowadzona w § 1. pkt 1. lit. d uchwały.
W najbliższym okresie nie będzie ona stosowana jednak ze względu na to że zmiana w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych wchodzi od 01.01.2016 r. w uchwale wprowadzającej stawki podatków od nieruchomości w gminie musi być ona uwzględniona.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama