reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Świerzno

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Świerzno:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450 zł.;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 740 zł.;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1010 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 870 zł.;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1240 zł.;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1460 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 510 zł.;

b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 740 zł. z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego);

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 780 zł.;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 740 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/64/2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Świerzno
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Świerzno
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Gminy Świerzno
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z póź. zm.) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. - M. P. z 2015 r. poz. 735, zaś minimalne stawki podano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07.10.2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. -M. P. z 2015 r. poz. 1029).

Proponowane w uchwale stawki są takie same jak w latach 2013-2015 i nie przekraczają maksymalnych stawek podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Jednak ze względu na zmianę zapisu art. 10 ust. 1 pkt. 7 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy podjąć uchwałę i zmienić zapis §1 pkt .1 p.pkt 7 aby był zgodny z ustawą.

Uchylenie uchwały z 30.10.2015r. Wiąże się z błędnym zapisem co do terminu wygaszenia uchwały nr X/148/2012 z 12.11.2012 r. oraz terminem wejścia w życie nowo podejmowanej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama