reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tuczno:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi

jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne;

2) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte na potrzeby działalności przeciwpożarowej;

3) budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4) zwolnienia wymienione w punktach 1-3 nie dotyczą budynków, budowli, gruntów lub ich

części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r. poz. 4776).

§ 5. Rada Miejska w Tucznie uchyla Uchwałę Nr XIII/74/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama