reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/062/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 855 z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt w kwocie 3.905.280,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.900.000,00 zł,

2) innymi przychodami niezwiązanymi z długiem, spłaty pożyczek udzielonych 5.280,00 zł.".

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy w kwotach:

1) przychody: 4.050.000,00 zł,

2) rozchody: 144.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik do Uchwały Nr XI/062/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/2015 z dnia 28 stycznia 2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Nowe Warpno
w 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4.050.000,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

150.000,00

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

3.900.000,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

144.720,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

65.000,00

5.

Lokaty

§ 994

79.720,00

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama