reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dobra:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 650,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 950,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 1 150,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 650,00 zł;

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 050,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych z załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 1 450,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca- 2 050,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportu autobusy będące własnością Gminy, służące do przewożenia dzieci do szkół, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3014).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Kirejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system

zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.400,00

1.450,00

13

14

1.450,00

1.550,00

14

15

1.550,00

1.650,00

15

1.650,00

1.850,00

Trzy osie

12

17

1.400,00

1.500,00

17

19

1.500,00

1.600,00

19

21

1.600,00

1.700,00

21

23

1.700,00

1.800,00

23

25

1.800,00

1.900,00

25

1.900,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.700,00

1.750,00

25

27

1.750,00

1.850,00

27

29

1.850,00

2.050,00

29

31

2.050,00

2.700,00

31

2.250,00

2.700,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy +

naczepa, ciągnik balastowy +

przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszania osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.600,00

1.650,00

18

25

1.650,00

1.750,00

25

31

1.750,00

1.850,00

31

1.850,00

2.150,00

Trzy osie

12

40

1.950,00

1.950,00

40

2.150,00

2.542,33

Cztery osie i więcej

40

1.950,00

2.150,00

40

2.150,00

2.750,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa

/przyczepa + pojazd

silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszeni osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

850,00

900,00

18

25

900,00

950,00

25

950,00

1.000,00

Dwie osie

12

28

1.000,00

1.050,00

28

33

1.050,00

1.100,00

33

38

1.150,00

1.500,00

38

1.350,00

1.950,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.150,00

1.550,00

38

1.550,00

1.950,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama