reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/136/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.1777, poz. 1890) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim w Drawsku Pomorskim.

§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej w gminie Drawsko Pomorskie za zajęcie 1m2 powierzchni w związku ze sprzedażą dokonywaną na targowisku miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte wynosi:

1) przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych- 1,50 zł.,

2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych- 2,50 zł.

2. Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży mierzy się po obrysie rzeczywiście zajętego terenu z uwzględnieniem powierzchni stołów i samochodów, zadaszeń, namiotów i innych urządzeń pomocniczych, a także powierzchni zajętych na wyeksponowanie towaru.

3. Powierzchnię placu zajętego pod stoisko sprzedaży ustala się w pełnych jednostkach, zaokrąglając w górę każdy rozpoczęty metr kwadratowy.

4. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje w dniu sprzedaży.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 122, poz. 2207).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Ireneusz Gendek


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała została podjęta w związku z koniecznością dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów prawa miejscowego w zakresie korzystania z targowiska miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte do nowych wymogów formalnych wynikających z art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz.849, z 2015r. poz. 528, 774 i 1777) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515).

Zasadniczą zmianą w stosunku do wcześniejszej uchwały w tym przedmiocie jest § 1. wprowadzający opłatę targową w gminie Drawsko Pomorskie. Znowelizowane w tym zakresie przepisy prawa mówią bowiem, że gmina może wprowadzić tę opłatę co oznacza, że to organy gminy podejmują ostateczną decyzję w tej kwestii. Zatem chcąc kontynuować pobieranie opłaty targowej, od 1 stycznia 2016r. należy ją najpierw wprowadzić aktem prawa miejscowego.

Niniejsza uchwała pełni właśnie tę funkcję - ustanawia opłatę targową określając równocześnie zasady, tryb i terminy poboru tej opłaty oraz wysokość stawki jednostkowej. Wszystkie pozostałe parametry zawarte w niniejszej uchwale stanowią kontynuację dotychczas obowiązującego prawa miejscowego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama