reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Połczyn-Zdrój w 2015 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w 2015 roku planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 93.000,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, co przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanej zmianie, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, budżet gminy na 2015 rok wynosi:

a) po stronie dochodów kwotę ogółem 58.544.980,92 zł w tym:

- dochody bieżące 53.089.581,83 zł,

- dochody majątkowe 5.455.399,09 zł;

b) po stronie wydatków kwotę ogółem 58.367.420,61 zł w tym:

- wydatki bieżące 51.376.747,47 zł,

- wydatki majątkowe 6.990.673,14 zł.

§ 4. Plan zadań zleconych wynosi7.628.425,14 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Podpora


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/125/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

(+)

1.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

61 700,00

75095

Pozostała działalność

61 700,00

0970

- wpływy z różnych dochodów

61 700,00

(dofinansowanie przez PUP prac publicznych i interwencyjnych)

2.

852

POMOC SPOŁECZNA

31 300,00

85295

Pozostała działalność

31 300,00

0970

- wpływy z różnych dochodów

31 300,00

( dofinansowanie przez PUP prac społecznie-użyteczne)

Ogółem

93 000,00

Zwiększenie wydatków budżetowych w 2015 roku

Lp

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

(+)

1.

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

31 300,00

85395

Pozostała działalność

31 300,00

3110

- świadczenia społeczne

31 300,00

(prace społecznie-użyteczne)

2.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

61 700,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

61 700,00

4010

- wynagrodzenia osobowe

40 000,00

4110

- składki na ubezp. Społeczne

19 100,00

4120

- składki na FP

2 600,00

Ogółem

93 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/125/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy w 2015 roku

Lp

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

(-)

(+)

1.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 000,00

-

60016

Drogi publiczne gminne

8 000,00

-

4260

- zakup energii

8 000,00

-

2.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30 000,00

-

75023

Urzędy Gmin

30 000,00

-

4140

- wpłaty na PFRON

25 000,00

-

6060

- zakupy inwestycyjne

5 000,00

-

3.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

56 000,00

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

56 000,00

-

4810

- rezerwy

56 000,00

-

4.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

196 000,00

80101

Szkoły podstawowe

-

68 800,00

4010

- wynagrodzenia osobowe:

-

56 200,00

PSP Nr 1-34700;

PSP Bolkowo- 9 400;

PSP Toporzyk - 12 100

4110

-składki na US

-

12 600,00

ZSP w Redle

80104

Przedszkola

-

103 000,00

4010

- wynagrodzenia osobowe:

-

103 000,00

Przedszkole Nr 1 - 56 000

Przedszkole Nr 2 - 47 000

80110

Gimnazja (ZSP w Redle )

-

24 200,00

3020

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

1 200,00

4010

- wynagrodzenia osobowe

-

21 000,00

4110

- składki na US

-

2 000,00

5.

852

POMOC SPOŁECZNA

-

30 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

-

23 000,00

4330

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

-

23 000,00

(osoby kierowane do DPS)

85228

Usługi opiekuńcze i specajlistyczne usługi opiekuńcze

-

7 000,00

4300

- zakup usług pozostałych

-

7 000,00

6.

900

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

140 000,00

8 000,00

90015

Oświetlenie ulic,placów i dróg

-

8 000,00

4260

- zakup energii

-

8 000,00

90095

Pozostała działalność

140 000,00

-

6050

- wydatki inwestycyjne

140 000,00

-

Ogółem przeniesienia

234 000,00

234 000,00


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama