| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zmienianej uchwały, o nazwie "Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)" w pozycji E.1. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ,,niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,"

2) w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały, o nazwie "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)" w pozycji E.1. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ,,niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego."

§ 2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1 oraz informacji, o której mowa w § 1 pkt 2 stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »