| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Gminy Sławno

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/14/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2015 w następującym zakresie :

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 93 802,11 zł (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 93 802,11 zł (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).

3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) po stronie dochodów- 33.364.730,12 zł

- w tym zadania zlecone- 4.141 257,69 zł

2) po stronie wydatków- 31.930.751,12 zł

- w tym zadania zlecone- 4.141.257,69 zł

3) wynikiem finansowym - nadwyżką w kwocie 1 433 979,00 zł, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/135/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/135/2015
Rady Gminy Sławno
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »