reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/148/15 Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 105.411.116złotych, (Załącznik Nr 1), z tego:

1) dochody bieżące 100.572.819 złotych,

2) dochody majątkowe 4.838.297 złotych.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 107.161.685złotych, (Załącznik Nr 2), z tego:

1) wydatki bieżące 100.215.350 złotych,

2) wydatki majątkowe 6.946.335 złotych.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.750.569 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1) przychody budżetu 3.796.854,31 złotych,

2) rozchody budżetu 2.046.285,31 złotych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości ogółem 952.676 złotych, z tego:

1) ogólną w wysokości 280.000 złotych,

2) celowe w wysokości 672.676 złotych, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 220.000 złotych,

b) pomoc zdrowotną dla pracowników sfery oświatowej 10.000 złotych,

c) doskonalenie zawodowe nauczycieli 221.338 złotych,

d) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 221.338 złotych.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.433.600 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 553.600 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości 431.438 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały,

3) prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości 8.208.357 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały,

4) jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości 139.740 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

5) innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości 77.000 złotych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały,

6) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celowe, w wysokości 35.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000złotych i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów we wskazanej wysokości.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie:

a) wydatków bieżących - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego


Krzysztof Ciach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/148/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama