reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody dąb szypułkowy (Quercus robur L) o obwodzie 507 cm, wysokości 22 m, rosnący na działce ewidencyjnej nr 126/1 obrębu Sosnowice (współrzędne geograficzne 53°49'19,96" N, 15° 01'31,11" E).

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Golczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Waszczenko


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Wnioskiem z dnia 26 maja 2015 r. uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2015 r. Nadleśnictwo Rokita na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wystąpiło do Burmistrza Golczewa o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa dąb szypułkowy (Quercus robur L), zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 126/1 obrębu Sosnowice oddziale 126d g Leśnictwa Golczewo, Nadleśnictwa Rokita.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wnioskowane o uznanie za pomnik przyrody drzewo dąd szypułkowy jest pojedynczym tworem przyrody o szczególnej wartości przyrodniczej, ze względu na wiek 400 lat, obwód pnia 507 cm, wysokość 22 m, co wyróżnia je wśród innych tworów przyrody. Jego obwód w pierśnicy spełnia minimalne zalecone kryterium, kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. Dodatkowo stan zdrowotny drzewa pozwala przypuszczać, że będzie jeszcze długo żyć. Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 3a o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po uprzednim uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Podjęcie powyższej uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy, gdyż całościowe koszty utrzymania pielęgnacji pomnika przyrody ponosić będzie Nadleśnictwo Rokita. Warunkiem zachowania dobrego stanu tego drzewa jest ochrona systemu korzeniowego. Ponadto drzewo samo w sobie stanowi swoisty ekosystem i ostoję dla licznie zasiedlającego je ptactwa. Wnioskowane drzewo jest ważnym elementem krajobrazu i stanowi wyjątkowy przykład drzewostanu w Leśnictwie Golczewo.

4. Źródła finansowania, jeżeli pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowym utrzymania pomnika przyrody będą środki własne Nadleśnictwa Rokita.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie ustanowienia pomnika przyrody został przesłany do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem WOPN-OG.623.39.2015.AA z dnia 23 października 2015 r. uzgodnił przedmiotowy projekt uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama