reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/87/15 Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie-76.752.402 zł,
z tego:

1) dochody bieżące-76.302.402 zł;

2) dochody majątkowe-450.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie-80.375.673 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące-72.265.149 zł;

2) wydatki majątkowe-8.110.524 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie-3.623.271 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 3.623.271 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody-4.368.267 zł;

2) rozchody-744.996 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie-775.000 zł;

2) celowe w kwocie-1.664.227 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego-150.000 zł,

b) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej-264.227 zł,

c) realizację zadań oświatowych-250.000 zł,

d) wydatki inwestycyjne-1.000.000 zł.

§ 6. . Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 3.623.271 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty -
376.729 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie-617.343 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 8) w kwocie-536.879 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie-14.000 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie -3.927.286 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Ziemba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Goleniowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/87/15
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama