reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.345.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/067/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/067/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno w części dotyczącej:

- § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały - w zakresie wyrażenia "bądź wyznaczone przez nich osoby",

- § 4 ust. 3 uchwały - w zakresie wyrażenia "poprzez zatrudnione w tym celu osoby".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XI/067/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 30 listopada 2015 r.

Kolegium Izby zbadało uchwałę w dniu 2 grudnia 2015 r. stwierdzając we wstępnej ocenie, iż określenie inkasentów w § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały opłaty miejscowej poprzez sformułowania "bądź wyznaczone przez nich osoby" stanowi naruszenie przepisów art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały może określić inkasentów, a zatem nie może scedować tego uprawnienia na inne osoby. Ponadto postanowienie § 4 ust. 3 uchwały, że w przypadku, gdy inkasentem jest Urząd Gminy Nowe Warpno - zatrudnione w tym celu osoby - stanowi przekroczenie kompetencji Rady z art. 19 pkt 2 ww. ustawy oraz art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), bowiem to Urząd Gminy będący inkasentem obowiązany jest wyznaczyć osoby, do obowiązków których należy pobieranie podatków (…).

W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 uchwały, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie powiadomiony został pismem z dnia 3 grudnia br. (znak pisma: K.0010.528.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel Gminy.

Kolegium zważyło co następuje:

Uchwała Nr XI/067/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno - w części dotyczącej § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały - w zakresie wyrażenia "bądź wyznaczone przez nich osoby", została podjęta z naruszeniem przepisów art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie ww. przepisu Rada, w drodze uchwały zarządzając pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa powinna określić inkasentów w sposób nie budzący wątpliwości, kto może pobierać tę opłatę, a zatem nie może scedować tego uprawnienia na inne osoby. Ponadto zakwestionowane przez Kolegium postanowienie w § 4 ust. 3 uchwały - "poprzez zatrudnione w tym celu osoby" stanowi przekroczenie kompetencji Rady z art. 19 pkt 2 ww. ustawy oraz art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), bowiem to Urząd Gminy będący inkasentem obowiązany jest wyznaczyć osoby, do obowiązków których należy pobieranie podatków (…).

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XI/067/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno, w części dotyczącej:

- § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały - w zakresie wyrażenia "bądź wyznaczone przez nich osoby",

- § 4 ust. 3 uchwały - w zakresie wyrażenia "poprzez zatrudnione w tym celu osoby".

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama