reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.349.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwał Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 r.: Nr IX/71/15 w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru oraz Nr IX/74/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/71/15 - Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 r.; w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru - w części objętej:

- § 1 pkt 4

- § 1 pkt 5

§ 2. Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku, w części objętej pozycjami od 5 do 10 załącznika określonego w § 1 przedmiotowej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Człopie działając na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 11 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a", pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, ze zm.) w dniu 17 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr IX/71/2015 w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Natomiast, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. "a", pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, ze zm.) w dniu 17 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr IX/74/2015 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku.

Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 listopada 2015 r.

Przedmiotowe uchwały budzą wątpliwości w zakresie ustalenia opłaty targowej odnoszącej się do działalności usługowej a nie do sprzedaży (np. wesołe miasteczko, samochody dla dzieci (gokardy, quady), zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchany zamek, strzelnica, cyrk), co pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.).

W związku z powyższym, pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. (znak: K.0010.522.HR.2015) powiadomiono Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człopie o wszczętym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanych części przedmiotowych uchwał.

W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium w dniu 16 grudnia 2015 r. nie uczestniczył przedstawiciel Rady Miejskiej w Człopie.

Powyższe uchwały w dniu 16 grudnia 2015 r. były przedmiotem ostatecznego badania przez Kolegium Izby, które stwierdziło, że Rada Miejska w Człopie w uchwale Nr IX/71/15 w części objętej § 1 pkt 4 i § 1 pkt 5 oraz uchwale Nr IX/74/15 w części objętej pozycjami od 5 do 10 załącznika określonego w § 1 określając stawki opłaty targowej za każdy dzień, odnosząc je do usług określonych, a nie do sprzedaży, naruszyła przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Prowadzenie działalności usługowej jest pojęciem szerszym i składa się z wielu czynności, w skład których wchodzi także sprzedaż.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność wymienionych w sentencji niniejszej uchwały uchwał Rady Miejskiej Człopa z dnia 17 listopada 2015 r. w części objętej:

- § 1 pkt 4

- § 1 pkt 5

uchwały Nr IX/71/15 w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

- w części objętej pozycjami od 5 do 10 załącznika określonego w § 1 uchwały Nr IX/74/15 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku.

Przepisy zawarte w ww. § badanych uchwał, pozostają w sprzeczności z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż ustanawiają opłatę nie od czynności sprzedaży, a od świadczenia usług. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa opłacie targowej podlega wyłącznie sprzedaż na targowiskach.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama