reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.352.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części objętej rubryką N w załączniku Nr 1- w zakresie postanowienia o treści: "Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 8 grudnia 2015 r.

Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z prawem ze względu na zawarte w rubryce N załącznika Nr 1 do uchwały postanowienie o treści "Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3", które wykracza poza kompetencje organu stanowiącego do ustalenia wzorów formularzy, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu powiadomiony został pismem z dnia 14 grudnia br. (znaki pism: K.0010.581.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - w zakresie postanowienia o treści "Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3", objętego rubryką N w załączniku Nr 1 - jest niezgodna z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2012 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z póżn. zm). Zakwestionowane postanowienie wykracza poza kompetencje organu stanowiącego do ustalenia wzorów formularzy.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XVII/144/2015 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie wskazanym w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama