reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.353.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwał Rady Miejskiej w Gryficach: Nr XVII/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz Nr XVII/153/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - w części objętej § 4 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od".

§ 2. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/153/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - w części objętej § 3 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24 listopada 2015 r.: Nr XVII/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz Nr XVII/153/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2015 r.

Przedmiotowe uchwały budziły wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) z uwagi na brzmienie przepisu końcowego dotyczącego ich wejścia w życie, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach powiadomiony została pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (znak pisma: K.0010.568.HB.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienione uchwały na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki.

Po ostatecznym zbadaniu przedmiotowych uchwał Kolegium Izby stwierdziło, że ich przepis końcowy, w myśl którego uchwała:

- Nr XVII/152/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.;

- Nr XVII/153/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

jest niezgodny z art. 4 ust.1 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (…). Z powołanego przepisu ustawy wynika, że w celu ustalenia późniejszego terminu stosowania aktu normatywnego przewidziane jest określenie dłuższego terminu jego wejścia w życie niż termin czternastodniowy, a odrębny zapis o obowiązywaniu aktu, w myśl art. 5 tej ustawy, odnosić można tylko do nadania mu wstecznej mocy obowiązującej. Z momentem wejścia w życie aktu normatywnego związane jest bowiem jego obowiązywanie, o ile - zgodnie z regułą powołanego art. 5 wskazanej ustawy - nie zostanie mu nadana wsteczna moc obowiązująca.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność wymienionych uchwał w częściach wymienionych w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama