reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.356.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r.: Nr XIV/221/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Nr XIV/222/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz Nr XIV/223/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwał Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r.:

1) 1) Nr XIV/221/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w części objętej § 8 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od",

2) 2) Nr XIV/222/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - w części objętej § 9 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od",

3) 3) Nr XIV/223/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- w części objętej § 6 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r., wymienione w § 1 pkt 1 i 2 sentencji niniejszej uchwały, wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 grudnia 2015 r., a uchwała wymieniona w pkt 3 - w dniu 9 grudnia 2015 r.

Przedmiotowe uchwały budziły wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484, ze zm.) z uwagi na brzmienie przepisu końcowego, zawartego odpowiednio w § 8, 9 i 6 wymienionych uchwał, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku powiadomiony został pismami z dnia 8 i 14 grudnia br. (znaki pism: K.0010.566.KG.2015 i K.0010.580.KG.2015). W treści pism wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienione uchwały na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Przepisy końcowe zawarte odpowiednio w § 8, 9 i 6 badanych uchwał, w myśl których uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r., są niezgodne z art. 4 ust.1 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (…). Z powołanego przepisu ustawy wynika, iż w celu ustalenia późniejszego terminu stosowania aktu normatywnego przewidziane jest określenie dłuższego terminu jego wejścia w życie niż termin czternastodniowy, a odrębny zapis o stosowaniu, czyli obowiązywaniu aktu, w myśl art. 5 tej ustawy, odnosić można tylko do nadania mu wstecznej mocy obowiązującej. Z momentem wejścia w życie aktu normatywnego związane jest bowiem jego stosowanie, o ile - zgodnie z regułą powołanego art. 5 cyt. ustawy - nie zostanie mu nadana wsteczna moc obowiązująca.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwał Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 listopada 2015 r.: Nr XIV/221/2015, Nr XIV/222/2015 oraz Nr XIV/223/2015 - w zakresie wskazanym w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama